ZAPŁATA ZA BLANKIET BILETOWY POBRANY PRZY WJEŹDZIE NA PARKING

WPROWADŹ KOD BLANKIETU BILETOWEGO, ABY OPŁACIĆ POSTÓJ NA PARKINGU:

Po dokonaniu płatności prosimy o odczekanie około minuty przed podjechaniem pod szlaban.

Podsumowanie:

0 0,00